Menu Close

Džiaugiamės, kad kad 2020 m. gruodžio 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino lopšelio-darželio „Alksniukas“  Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaigą aktyvia mokykla.

Skip to content