lten

 Vaiko priėmimas įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietimo įstaigos mokymo (ugdymo) sutartimi. Sutartis sudaroma iki pirmos vaiko ugdymo(si) dienos. Mokymo (ugdymo) sutartis sudaroma ugdymo(s)i pagal konkrečią programą laikotarpiui.

Priimant vaiką, pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas;
  • vaiko sveikatos būklės pažymėjimas;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo prioritetą.

 Prašymų formos: