lten

   Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, sveikatos priežiūros specialistas. Teikiama nemokama švietimo pagalba nelankantiems ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikams. Alksniukams organizuojamos mokamos choreografijos pamokos.


Logopedas

 • vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimus;
 • teikia vaikams korekcinę pagalbą;
 • vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • konsultuoja pedagogus ir tėvus;
 • rengia metodines rekomendacijas.

Ikimokyklinės įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 • vaikų mitybos organizavimas;
 • pirmos pagalbos suteikimas;
 • vaikų dienos režimo priežiūra;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas įstaigoje;
 •  padeda kurti sveiką, saugią aplinką;
 • organizuoja sveikatingumo renginius;
 • sanitarinio švietimo darbas.

Choreografijos pamokos

 • Pamokos yra mokamos. Kaina 15 Eur per mėnesį. Mokesčio lengvatų nėra.
 • Pamokos vyksta du kartus per savaitę.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė vaiko išlaikymo kainas:

 • už maisto produktus kiekvieną lankytą dieną lopšelio grupėse 1,98 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2,25 Eur. Mėnesio nekintantis mokestis už patiekalų gamybą 15 Eurų.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą skaityti skyrelyje "Veikla" - "Dokumentai".