lten

Tradicijos ir pasiekimai 

Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas bendražmogiškų vertybių ir tautinių tradicijų puoselėjimui. Tradiciniais tapo Mokslo, Lietuvos Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės, Tarptautinės mokytojų, Vaikų gynimo dienų paminėjimai, kalendorinės (Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Gandro grįžimo) šventės, rudeninių puokščių ar gėrybių, vaikų ir tėvų piešinių parodos.Tėveliai aktyviai dalyvauja įvairių švenčių (Kaziuko mugė, Išleistuvių vakaras ir pan.), ekskursijų ir išvykų organizavime.