TEISĖS AKTAI

 

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą
 • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
 • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą
 • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą
 • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Peržiūrėti dokumentą
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

 

 

 

 

 • Apie įstaigą

  Bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba.
 • Draugaukime

  Draugaukime
 • Steigėjas

  Steigėjas
 • .