Menu Close

Vizija, misija

Misija – teikti kokybiškas, vaikų poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Vizija – nuolat tobulėjanti, atvira naujoms idėjoms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti atvirą, laisvą ir kūrybingą asmenybę, siekianti glaudaus bendradarbiavimo su tėvais skatinant vaikų fizinį aktyvumą ir sveikos gyvensenos ugdymą.

Skip to content