Menu Close

Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ KONTAKTAI

Pranešti apie korupciją galite už korupcijos prevenciją Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ atsakingai direktoriaus pavaduotojai ugdymui Astai Lenkauskienei (el. paštas ugdymas@alksniukas.lt, tel. 8 46 432844)

Taip pat informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:
Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88
El. paštu antikorupcija@klaipeda.lt
Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas 2020-2022

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo 2021 metais Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo patvirtinimo

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

Skip to content