Menu Close

Socialiniai partneriai

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšeliai-darželiai „Švyturėlis“, „Žiogelis“, „Žuvėdra“, „Žemuogėlė“, „Sakalėlis“, „Pumpurėlis“, „Berželis“, „Rūta“

Klaipėdos miesto mokyklos: „Gilijos“ pradinė mokykla, „Smeltės“ progimnazija, „Santarvės“ progimnazija, Prano Mašioto progimnazija, Eduardo Balsio menų gimnazija, Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

Kvalifikacijos tobulinimo institucijos:

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras https://www.kpskc.lt/

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tęstinių studijų centras https://www.ku.lt/tsc/

Klaipėdos valstybinė kolegija https://www.kvk.lt/

Kitos įstaigos ir organizacijos:

Klaipėdos pedagoginė-psichologinė tarnyba https://www.klaipedosppt.lt/

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras https://www.sveikatosbiuras.lt/

Skip to content