Menu Close

Projektai

2023–2025 m. dalyvaujame tarptautiniame Nordplus Junior projekte „Inclusion or excusion“ kartu su Estijos, Grenlandijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis

2024–2025 m. m. dalyvaujame:

 1. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje „Sveika mokykla“ 2024 – 2028 m.
 2. Fizinį aktyvumą skatinančio tinklo veikloje „Aktyvi mokykla“ 2020–2025 m.
 3. Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2024“  
 4. Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“
 5. Sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“ 
 6. Respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 7. Vaikų emocinio intelekto programoje „Kimochis“

Ilgalaikiai projektai įstaigoje 2024–2025 m. m.:

 1. „Spalvotas pasaulis“, 2024 m. vasario mėn., L. Šimkienė, Z. Stonienė
 2. ,,Metų kaita – kviečia smalsauti, pažinti“, 2024 m. vasario mėn., M. Repnikova, A. Stirbienė
 3. „Judinu pirštelius – tariu žodelius“, 2024 m. vasario mėn., G. Germanė, R. Karčikienė, D. Girskytė – Cingejeva
 4. ,,Raidžių pasaulyje“, 2024 m. vasario mėn., J. Anužienė, V. Norkutė
 5. „Spalvų paletė“, 2024 m. vasario mėn., L. Truš, G. Babonienė
 6. ,,Linksmos spalvos“ , 2024 m. vasario mėn., J. Stancikienė, R. Liesytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content