lten

 

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Alksniukas" dirba 51 darbuotojai.

Pedagoginiai darbuotojai 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas (įstaiga, specialybė pagal diplomą, mokslinis laipsnis) Pareigybė, kvalifikacinė kategorija
1 Larisa Babonienė Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Meninio ugdymo mokytoja, mokytojo-metodininko  kategorija
2 Simona Fedenko Aukštasis,ŠU, (specializacija-specialiojo ugdymo koordinavimas). Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Logopedė, logopedo-metodininko kategorija. 
3 Hilda Kačerauskienė Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Logopedė
4

Lina Ramanauskienė

Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. nuolatinių stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. IV kurse

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Zina Stonienė Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
6 Natalija Sekunda Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
7 Aistė Strikaitytė Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. nuolatinių stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. IV kurse Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8 Liudmila Truš Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.mokytojo kvalifikacinė kategorija
9 Laima Vyštartaitė Vidurinis, studijuoja 4 kurse. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Liudmila Žigienė Aukštasis, ŠU,ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikacija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
11 Margarita Repnikova  Aukštasis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
12 Rasa Piluckienė Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. nuolatinių stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. I kurse Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
13 Aurika Gabrėnė Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos kolegija, auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
14 Ilona Matasova Aukštesnysis, Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacine kategorija
15 Ingrida Stankienė Aukštesnysis, Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija Priešmokyklinio ugdymo mokyoja, mokyojo metodininko kvalifikacinė kategorija
16 Kristina Kobzareva Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
17 Liudmila Šimkienė Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
18  Asta Augustinienė Studijuoja KU humanitarinių ir ugdymo mokslų fakult. ištęst. stud. I pakopos vaikystės pedaogikos stud. progr. IV kurse Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19

Galina Babonienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Bakalauras Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija
20 Vaida Sandovienė Aukštasis neuniversitetinis Klaipėdos valstybinė kolegija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
21 Virginija Norkutė Aukštasis, KU  edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija

 Nepedagoginiai darbuotojai   

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

1.

Radvyda Rudgalvienė

Direktoriaus pavaduotoja

2.

Viktorija Mažulauskienė

Raštinės administratorė

3.

Agnė Lubytė

Visuomenės sveikatos biuro specialistė

4.

Birutė Žilakauskienė

Specialistė, sandėlininkė

5.

Kristina Tarvydienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Vida Bučienė

Auklėtojo padėjėja

7.

Aleksandra Kovalčiukaitė

Auklėtojo padėjėja

8.

Ermanda Kalendrienė

Auklėtojo padėjėja

9.

Jūratė Idzelienė

Auklėtojo padėjėja

10.

Birutė Mikalauskienė

Auklėtojo padėjėja

11.

Viktorija Matvejevienė

Auklėtojo padėjėja

12.

Aušra Simakonienė

Auklėtojo padėjėja

13.

Marija Volkova

Auklėtojo padėjėja

14.

Diana Narvaišaitė

Auklėtojo padėjėja

15.

Irena Abromaitienė

Auklėtojo padėjėja

16.

Jakaterina Kalinina

Auklėtojo padėjėja

17.

Janina Misiūnienė

Sandėlininkė

18.

Ramutė Petrutienė

Virėja

18.

Asta Dunderienė

Virėja

20.

Liubov Astachova

Virėja

21.

Petras Kavaliauskas

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

22.

Sigitas Petraitis 

 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

23.

Žaneta Bespalova

Skalbinių prižiūrėtoja

24.

Janina Šedleckienė

Valytoja

25.

Stanislava Bilienė

Kiemsargė

26.

Vytautas Vaičiulis

Kiemsargis